321
با عضویت در باشگاه مشتریان خانه طرح و گرافیک سمین ، از مزایای بی شمار این باشگاه بهره مند گردید
  پکیج سیلور

  پکیج سیلور:

  این نوع پکیج یک طراحی ساده همراه با امکاناتی محدود می باشد .

  ردیف

  امکانات

  1

  استفاده از قالبهای روتین

  2

  تک زبان بودن

  3

  مدیریت نیمه داینامیک

  4

  ایجاد منو و زیر منو با اعمال تغییرات توسط کاربر به صورت محدود

  Copyright © 2014 samin.co Allright Reserved Powered By samin.co