321
با عضویت در باشگاه مشتریان خانه طرح و گرافیک سمین ، از مزایای بی شمار این باشگاه بهره مند گردید
  قواعد کلی

  ·       مشترك موافقت مي نمايد كه هيچگونه استفاده خلاف قوانين و  مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران و همچنين قوانين جاري بين الملل انجام ندهد.

  ·       اعمال غيراخلاقي عبارتند از اعمالي كه جهت افترا زدن، آسيب زدن، سوء استفاده، تهديد، بدگويي و آزار اشخاص ثالث طراحي شده اند، اعمالي كه مغاير با قوانين جاري جمهوري اسلامي ايران و بين الملل مي باشند، اعمالي كه جهت تشويق ديگران به رفتارهاي غيرقانوني از قبيل و نه محدود به جنايت، استفاده غيراخلاقي از تصاوير كودكان و ...  طراحي شده اند. اعمالي كه حريم شخص ثالث و يا يك نژاد يا اديان و مقدسات را مورد تعارض قرار مي دهند. فعاليتهايي كه جهت جعل هويت شخص ثالث، وارد شدن به رايانه و يا شبكه ديگران به طور غيرمجاز (هك كردن)، انتشار ويروسهاي اينترنتي و اعمال تخريب ديگران طراحي شده اند و يا فعاليتهايي كه به هرصورت منجر به آزار كودكان گردد. بديهي است اعمال غيراخلاقي تنها به موارد فوق محدود نمي گردد.

  ·       سمین وب حق آشكار ساختن هرگونه اطلاعات را براي اجراي قوانين، مقررات و بطور كلي روال قانوني و درخواست دستگاه هاي قضايي و دولتي، ضروري  و لازم الاجرا می داند.

  ·       سمین وب مجاز است دسترسي مشترك به خدمات را در هر زمان و به هر دليل بدون اطلاع قبلي قطع و يا مسدود نمايد.

  ·       کليه هزينه ها بلافاصله در هنگام ارائه خدمات پرداخت مي شوند و غير قابل بازگشت مي باشند مگر اينكه به نوعي صريحا ذكر شده باشد، حتي اگر خدمات مشترك قبل از مدت زمان تعيين شده به حال تعليق درآيد، قطع و يا واگذار گردد.

  ·       سمین وب صريحا اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه قيمت گذاري را بوسيله پست الكترونيك  خبر دهد .

  ·       چنانچه به هر دليل سمین وب موفق به دريافت بدهي مشترك، از طريق روشهاي پرداخت تعيين شده بابت خدمات نشود، کارفرما موافقت مي‌نمايد كه سمین وب مشترك را براي تسويه بدهي‌ تحت پيگرد قانوني قرار دهد. چنانچه پرداختهاي مشترك توسط كارت اعتباري انجام گيرد و اگر به هر دليل سمین وب نتواند كل مبلغ بدهي مشترك بابت خدمات را از كارت اعتباري وي دريافت نمايد کارفرما موافقت مي‌نمايد كه سمین وب ،کارفرما را براي تسويه بدهي‌ تحت پيگرد قانوني قرار دهد. به منظور تسويه بدهي، سمین وب خود را مجاز ميداند تا بلافاصله سرويس مشترك را كه بوسيله مشترك يا از طريق وي تهيه و يا تمديد شده‌اند بدون هيچگونه اطلاع قبلي لغو و يا مسدود نمايد.

  Copyright © 2014 samin.co Allright Reserved Powered By samin.co