321
با عضویت در باشگاه مشتریان خانه طرح و گرافیک سمین ، از مزایای بی شمار این باشگاه بهره مند گردید
  وظایف کارفرما


  o       فراهم نمودن امکانات آشنایی سمین وب با شرکت که شامل موارد زیر می باشد:

  ·         بازدید از محل مورد نظر

  ·         دسترسی به اطلاعات شرکت تا حد امکان و رفع نیاز

  o       معرفی یک نماینده از طرف کارفرما برای هماهنگی ، رفع نیازهای مجری و آموزشهای بعدی

  o       فرد معرفی شونده باید دارای اختیارات کامل باشد و توانایی جمع آوری اطلاعات مورد نظر مجری از جمله چارت سازمانی و ... را دارا باشد.

  o       حفظ موارد امنیتی گفته شده توسط مجری مانند حفظ و حراست از رمز عبور کنترل پنل و ...

                         

  Copyright © 2014 samin.co Allright Reserved Powered By samin.co